Eskişehir Teknik Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde “Eğitim” ve “Sertifika” olmak üzere iki program türü bulunmaktadır. Eğitim Programı “devam şartını” yerine getirenlere “Katılım Belgesi” verilen seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini; Sertifika Programı ise başarı şartları belirlenmiş olan, “devam ve başarı şartlarını” yerine getirenlere “Sertifika Belgesi” verilen eğitim programını ifade etmektedir.

Eğitim ve Sertifika programlarında amacı, süresi, hedef kitlesi, kontenjanı, öğrenme ortamları, eğitim şekli, değerlendirme yöntemleri ve benzeri açılardan tanımlanan farklı program modelleri yer almaktadır. Bu modellerden Rehber Gözetimli Model eşzamanlı/canlı derslerin yoğun kullanıldığı, sınırlı sayıda katılımcıya sunulan program modeli olarak geliştirilmiştir. Bu modelde, eğiticinin rehberlik rolü ön plandadır. Öğrenen-içerik ve öğrenen-öğrenen etkileşimleri yüksek düzeyde sağlanmakta ve katılımcılara zamanında destek verilmektedir. Yoğun Etkileşimli Model ise eşzamanlı/canlı derslerin daha yoğun kullanıldığı, “proje tabanlı ya da uygulamalı etkinliklere” yer verilen, sınırlı sayıda katılımcıya sunulan program modeli olarak geliştirilmiştir. Eğiticinin koçluk rolü ön planda olup öğrenen-öğreten ve öğrenen-öğrenen etkileşimleri yüksek düzeyde sağlanmaktadır. Katılımcılara verilen desteğin sürekliliği esas alınmaktadır.